Flip book element

Gạch xây đặc không nung 220x105x60

Gạch đặc: AT – 105DA
– Kích thước: 220 x105 x 60
– Trọng lượng : 2.90kg
– Định mức 721.5 viên /1m3

Đọc tiếp

Gạch xây đặc không nung 210x105x60

Gạch đặc: AT – 90DA
– Kích thước: 210 x105 x 60
– Trọng lượng : 2.4kg
– Định mức 877.2 viên /1m3

Đọc tiếp

Gạch xây đặc không nung 200x95x60

Gạch đặc: AT – 90DA
– Kích thước: 200 x90 x 60
– Trọng lượng : 2.4kg
– Định mức 877.2 viên /1m3

Đọc tiếp

Gạch Bê Tông Gỉa Đá CORIC 30x30x5cm

Kích thước: 300x300x50 (mm)
Trọng lượng: 10kg /viên
Định mức: 11,1 viên/m2
Màu sắc: xanh đen,trắng, vàng
Cường độ:200,300,350,500 Mpa

Đọc tiếp

Tấm Đan Rãnh Bê Tông Thoát Nước 30x50x6cm

Kích thước: 300x500x60 (mm)
Định mức: 6,7 viên/m2
Khối lượng: 20 kg/viên
Màu sắc: Ghi
Tiêu chuẩn : TCVN 6476:1999

Đọc tiếp

Gạch hình chữ nhật giả đá lát vỉa hè 15x30x5 cm

Kích thước: 150x300x50 (mm)
Trọng lượng: 5kg /viên
Định mức: 22 viên/m2
Màu sắc: xanh đen,trắng, vàng
Cường độ:200,300,350,500 Mpa

Đọc tiếp

Gạch Block Tự Chèn Hình Chữ Nhật

Kích thước: 100x200x60 (mm)
Định mức: 50 viên/m2
Khối lượng: 3,3 kg/viên
Màu sắc: Đỏ,Vàng,Ghi,Xanh
Tiêu chuẩn : TCVN 6476:1999

Đọc tiếp

Gạch Block Tự Chèn Lục Giác Màu Ghi

Kích thước: 200x200x60 (mm)
Định mức: 28,5 viên/m2
Khối lượng: 4 kg/viên
Màu sắc: Đỏ,Vàng,Ghi,Xanh
Tiêu chuẩn : TCVN 6476:1999

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.